ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Η νέα υπερσύγχρονη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής βρίσκεται στο κέντρο πόλης και στεγάζεται σε έναν άρτιο εξοπλισμένο χώρο με μοναδικό στόχο την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του ασθενούς.

Απευθύνεται σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, η οποία απαιτεί την παραμονή τους, μόνο για λίγες ώρες στην κλινική, χωρίς να χρήζουν εσωτερικής νοσηλείας. Το τμήμα χειρουργείου στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Επίσης γίνεται παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας που άπτονται την ειδικότητα πλαστικής επανορθωτικής και αισθητικής χειρουργικής.