Ωτοπλαστική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Description

 Η επέμβαση διορθώνει τα αφεστώτα (πεταχτά) αυτιά όπως και άλλες δυσμορφίες αυτιών, που δημιουργούν έντονα προβλήματα εμφάνισης κυρίως στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες.

    ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

    Η διαδικασία της ωτοπλαστικής αφορά στη διόρθωση του ο χόνδρου τού αυτιού που προκαλεί την προπέτεια. Η επέμβαση διορθώνει τα αφεστώτα (πεταχτά) αυτιά όπως και άλλες δυσμορφίες αυτιών, που δημιουργούν έντονα προβλήματα εμφάνισης κυρίως στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες.

    Η επέμβαση γίνεται από την ηλικία των 5 ετών και χάρη στην τομή που γίνονται πίσω από το αυτί, δεν υπάρχουν ορατά σημάδια. Διαρκεί περίπου μια ώρα και δεν χρειάζεται παραμονή στην κλινική. Η επέμβαση γίνεται υπό μέθη και τοπική αναισθησία και η τελική εικόνα είναι εμφανής, άμεση και μόνιμη.

    Λεπτομερείς πληροφορίες για την περίπτωσή σας θα δοθούν μετά την εξέτασή σας από τον Πλαστικό Χειρουργό.