Κοιλιοπλαστική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Description

Αδυνατισμένο και ταυτόχρονα συσφιγμένο στην κοιλιακή χώρα σώμα , με επίπεδη κοιλιά χωρίς εικόνα χαλάρωσης.

    ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

    Επίσης, δεν αποτελεί θεραπεία για τις ραγάδες τού δέρματος της κοιλιάς, αφαιρούνται μόνον αυτές που περιέχονται στο τμήμα τού δέρματος που συναφαιρείται και αφορά συνήθως στο κάτω τού ομφαλού τμήμα. Για την επέμβαση απαιτείται συνήθως γενική αναισθησία αλλά όταν περιοριστεί σε διόρθωση της δερματικής ζώνης κατώτερα του ομφαλού, και μόνον(mini κοιλιοπλαστική), μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία ή και μέθη. Ο ομφαλός δεν αλλάζει θέση αλλά παραμένει στο ίδιο ακριβώς ύψος. Η σύγκλιση των τομών γίνεται με απορροφήσιμα ράμματα. Κατόπιν τοποθετούνται μικρές παροχετεύσεις προς συλλογή του φυσιολογικού μετεγχειρητικού υγρού. Ο ασθενείς βγαίνει από την κλινική μετά την αφαίρεση αυτών των παροχετεύσεων σε διάστημα 2 με 5 ημερών. Μετά το πέρας της επέμβασης, τοποθετείται ειδικός συμπιεστικός επίδεσμος.

    Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν πάντοτε συνδυάζουμε την κοιλιοπλαστική με περιοχική λιποαναρρόφηση στις πλάγιες κοιλιακές χώρες αλλά και με γενικότερη λιποαναρρόφηση της κοιλιάς είτε στον ίδιο χρόνο με την κοιλιοπλαστική είτε σε προηγούμενο στάδιο αποκατάστασης, εφόσον αυτό έχει επιλεγεί από τον ασθενή γιατί έτσι καταλήγουμε σε ακόμα καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.
    Μετά την επέμβαση η συνολική αλλαγή στο σώμα του ασθενούς είναι από τις μεγαλύτερες που μπορεί να προσδώσει η Πλαστική Χειρουργική. Είναι εντυπωσιακό όταν κάποιος ξαφνικά βλέπει το σώμα του αδυνατισμένο και ταυτόχρονα συσφιγμένο στην κοιλιακή χώρα , με επίπεδη κοιλιά χωρίς εικόνα χαλάρωσης.

    Λεπτομερείς πληροφορίες για την περίπτωσή σας θα δοθούν μετά την εξέτασή σας από τον Πλαστικό Χειρουργό.