Ρινοπλαστική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Description

Αισθητική αλλά και ταυτόχρονα λειτουργική αποκατάσταση της μύτης, με στόχο την επαναφορά της αρμονίας του προσώπου.

  ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

  Η μύτη αποτελεί κεντρικό αισθητικό στοιχείο του προσώπου και συγχρόνως πολύ βασικό λειτουργικό όργανο διότι είναι η αρχή του αναπνευστικού μας συστήματος.

  Η ρινοπλαστική έχει ως στόχο την επαναφορά της αρμονίας του προσώπου. Είναι μια επέμβαση που αποσκοπεί στην αισθητική αλλά και ταυτόχρονα λειτουργική αποκατάσταση της μύτης. Γίνεται ουσιαστικά μια τριπλή επέμβαση που αφορά και στην πλαστική ρινικού διαφράγματος και στη συρρίκνωση των κάτω ρινικών κογχών. Αυτά αποσκοπούν όχι μόνο στο να δείχνει ωραία η μύτη αλλά και να διευκολύνει την αναπνοή. Κάτι που ο ασθενής αντιλαμβάνεται αμέσως μετά το χειρουργείο.

  Με τη ρινοπλαστική ειδικότερα διορθώνονται :
  Οι διαστάσεις της μύτης σε ότι αφορά το μήκος και το πλάτος. Το προφίλ της μύτης , ειδικά η περιοχή της «καμπούρας». Οποιαδήποτε απόκλιση του σκελετού της μύτης. Αναπνευστικές δυσχέρειες.

  Η ρινοπλαστική γίνεται μέσω τομών που βρίσκονται στο εσωτερικό της μύτης. Μέσω αυτών των τομών πραγματοποιείται μερική αποκόλληση του δέρματος της μύτης ώστε να έχει ο χειρουργός πρόσβαση στο σκελετό της μύτης. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις γίνεται και μικρή τομή στο κάτω μέρος της μύτης.

  Μόλις εκτεθεί ο οστέινος και χόνδρινος σκελετός της μύτης γίνονται οι τροποποιήσεις που ενδείκνυνται στη δική σας περίπτωση.

  Σε περίπτωση που υπάρχει έντονο πρόβλημα απόκλισης τού διαφράγματος, γίνεται ή διόρθωση ή αποκατάσταση του ρινικού διαφράγματος ενώ διορθώνονται οι αισθητικές δυσμορφίες ώστε συνολικά να επιτευχθεί μια αρμονική και λειτουργική μύτη. Αφού γίνουν οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις, γίνεται σύγκλειση των χειρουργικών τομών με απορροφήσιμα ράμματα. Η παραμονή στην κλινική είναι μιας ημέρας και η ανάρρωση είναι γρήγορη και ανώδυνη.
  Η καλή προεγχειρητική επικοινωνία του ασθενούς και του Πλαστικού Χειρουργού, η σωστή ενημέρωση για την επέμβαση και τους στόχους της οδηγεί στην επιτυχία.

  Λεπτομερείς πληροφορίες για την περίπτωσή σας θα δοθούν μετά την εξέτασή σας από τον Πλαστικό Χειρουργό.