Ενέσεις λίπους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Description

Αφαίρεση λίπους και πρόσθεση του σε σημεία στα οποία έχει χαθεί ο όγκος.

    ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;